Den minoiske kultur.

   Den minoiske kultur har fått navn etter kong Minos, en mytisk skikkelse. Denne har sitt utspring i den palasskultur som dannet seg på Kreta i tiden rundt år 2000 f.kr. Den største av disse palassene var Knossos. Det er usikkert om de forskjellige palassene var selvstendige enheter, eller om de utgjorde en samlet organisasjon.Palassene fylte flere funksjoner. De var politisk-administrative, religiøse og forsyningsmessige sentra, men det er bare på Knossos det er funnet tronsallignede rom. Det kan tyde på at Knossos var Kretas politiske sentrum.Det er ikke funnet spor etter festningsverker etter den minoiske kultur. Dette tyder på at de hadde en flåte som var sterk nok til å kontrollere Middelhavet, og på indre stabilitet. Allikevel går den minoiske kultur til grunne i tiden rundt 1450 f.kr. Om grunnen til dette er forskerne uenige. Den vanligste forklaring på dette er at det har sammenheng med vulkanutbruddet på Thera rundt år 1500 f.kr. Dette dekket først Kreta med et flere centimeter tykt askelag, før hele vulkanfjellet eksploderte, noe som kan ha generert enorme flodbølger. Allikevel fortsatte palasskulturen i enda omlag femti år før den går til grunne. Forklaringen på dette kan være at palasskulturen ikke gikk til grunne, men at jordbruket ble svært svekket av vulkanasken. Dette svekket så igjen palasset som økonomisk fordelingssentral. Dette svekket mulighetene for å opprettholde flåten og den regionale dominans, hvilket la Kreta åpen for invasjoner utenfra. Ca år 1450 f.kr. falt Kreta for mykenske erobrere