Universet.

   Er det flere enn ett univers?Sannsynligvis ja.Universet består av ca 50 milliarder galakser.En av disse galakser er Melkeveien som består av mellom 200 og 300 milliarder stjerner.En av disse stjernene er vår sol som er ca 4,6 milliarder år. Antatt levetid ca.10 milliarder år.Avstanden til den nærmeste stjerne er 4,6 lysår.Det vil ta det raskeste romskip
60.000 år å komme fram.Anslått er det 10 miliarder planeter.Den nermeste utenfor vårt solsystem ligger 15 lysår borte.Avstanden til ytterste galakse er ca 15 milliarder lysår.Og hva så!Hvis det bare er oss, er
det sløseri med  plass.